หน้าแรก บล็อก
ໂລກຫົວໃຈຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຄົນເຮົາເປັນກັນຫຼາຍຂື້ນຄື: ໂລກເສັ້້ນເລືອດຫົວໃຈໂຄໂລນາຮີຕີບຕັນ ຫຼື ໂລກກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດ ເກີດຈາກເສັ້ນເລືອດແດງ ທີ່ໄປລ້ຽງກ້າມເນື້ອຫົວໃຈແຂງໂຕ ຫຼື ມີໄຂມັນໄປເກາະໃນເສັ້ນເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດແດງຕີບແຄບລົງ, ປະລິມານເລືອດແດງຜ່ານໄດ້ນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດ ແລະ ຖ້າເສັ້ນເລືອດຕີບແຄບຫຼາຍຈົນອຸດຕັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕາຍໄດ້. ອາການເຈັບປວດຄໍ, ຄາງກະໄຕ ຫຼື ບ່າໄຫຼຊ້າຍ ມັກເປັນຕອນອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ເຮັດວຽກ ເປັນດົນໆ ເທື່ຶອລະ 2-3ນທີ, ອາການຈະດີຂື້ນຖ້າຫຍຸດພັກ ຫຼື ອົມຍາຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດ. ບາງຄົນຈະມີອາການຈຸກແໜ້ນກົກລີ້ນ ຄືອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ບາງຄົນຈະມີອາການໃຈສັ່ນ ຫອບເໝື່ອຍ. ຖ້າບໍ່ຢາກເປັນໂລກກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດ ເຮົາມາຊ່ວຍກັນປ້ອງກັນ ດັ່ງນີ້ : ຫຼີກລ້ຽງອາຫານຫວານ, ອາຫານທີີ່ມີໄຂມັນ : ກະທິ, ໄຂ່ແດງ ເຮັດໃຫ້ມີການສະສົມໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ. ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນໜ້ອຍ ເຊັ່ນ: ຜັກ, ປາ, ໝາກໄມ້ ແລະ ອາຫານທີ່ມີເປືອກຫຼາຍໆ ເຊັ່ນ: ສາລີ. ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ຢ່າງນ້ອຍອາທິດລະ 3 ເທື່ອ/20 ນາທີ ແລ້ວຄ່ອຍໆເພີ່ມເວລາ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການອອກກຳລັງກາຍ. ຫຼີກລ້ຽງການສູບຢາ ເພາະໃນຢາສູບມີສານນິໂຄຕິນ ແລະ ສານອື່ນໆ ທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ເສັ້ນເລືອດ...
  ການເລືອກກິນອາຫານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນເບົາຫວານແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນເບົາຫວານ ຄຸມເບົາຫວານໄດ້ນຳອີກ ການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5ໝວດ ຢ່າງປ່ອຍໃຫ້ຕຸ້ຍ       ການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບທຸກໝວດ ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຽງພໍ, ທີ່ສຳຄັນຄື ຕ້ອງຄຸມເລື່ອງນ້ຳໜັກ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຕຸ້ຍ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນເບົາຫວານ ປະເພດທີ່2 ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ຕຸ້ຍຫຼາຍເກີນໄປ ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຫົວໃຈ, ເສັ້ນເລືອດຕີບ, ຕາບອດຈາກເບົາຫວານຂື້ນຕາ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ເປັນໂລກປະສາດເຊື່ອມ. ການລົດນ້ຳໜັກທີ່ດີ ຕ້ອງຄ່ອຍໆລົດ ໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີຈະປອດໄພກວ່າການລົດແບບເລັ່ງດ່ວນ. ການກິນເຂົ້າ ສະລັບ ແປ້ງ       ເຖິງວ່າອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ອາຫານປະເພດເສັ້ນ, ຂະໜົມປັງ, ພືດ ແລະ ຖົ່ວແຫ້ງຕ່າງໆ. ຈະປ່ຽນເປັນນ້ຳຕານ ກຼູໂຄສ ໄດ້ກໍ່ຕາມ ອາຫານກຸ່ມນີ້ເປັນແຫຼ່ງ ພະລັງງານສຳຄັນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບ ເພື່ອໃຫ້ມີແຮງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ. ຜູ້ເປັນເບົາຫວານບໍ່ຄວນງົດອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ແຕ່ຄວນກິນໃນປະລິມານມທີ່ເໝາະສົມ ຄວນເລືອກບໍລິໂພກ ເມັດພືດບໍ່ຄັດສີ ທີ່ປະກອບດ້ວຍໃຍອາຫານ ວິຕາມິນອີ ແລະ ແມກນີຊຽມສູງ ເຊີ່ງມີຜົນຕໍ່ການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານ...
ໂລກເບົາຫວານ : ໂລກນີ້ເປັນໂລກທີ່ທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ໃນຊ່ວງຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ອັດຕາການເກີດຂອງໂລກນີ້ມີແນວໂນມສູງຫຼາຍຂື້ນທຸກປີທີ່ຜ່ານມາ ການຮັກສາໂລກນີ້ ດ້ວຍວິທີຂອງແພດຈີນນີ້ ສາມາດຊ່ວຍລົດ ແລະ ປ້ອງກັນອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆ ຂອງໂລກເບົາຫວານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ການວິໄຈໂລກດ້ວຍວິທີຂອງແພດຈີນ ອາການຫິວນ້ຳຕະຫຼອດ ຫິວເຂົ້າຕະຫຼອດ ຖ່າຍເບົາຕະຫຼອດ ຮ່າງກາຍຈ່ອຍໂຊ ຫຼື ຄ່ານ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ ອາການແບບນີ້ເປັນຫຼັກ, ໃນການວິໄຈໂລກເບົາຫວານ ຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນຈະມີອາການເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງກ່າວບໍ່ຊັດເຈນ ແຕ່ເມື່ອຮອດໄວກາງຄົນ ຈະເລີ່ມມີອາການຊັດເຈນ ພ້ອມທັງມັກກິນອາຫານທີ່ມັນ ແລະ ລົດຈັດ ມີສະພາບຮ່າງກາຍທີ່ຕຸ້ຍ ບາງຄັ້ງຈະເກີດພາວະແຊກຊ້ອນ ເຊັ່ນ: ວັນນະໂລກ, ບວມນ້ຳ, ວິນຫົວ, ເຈັບແໜ້ນໜ້າເອິກ, ໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງ, ຕາບອດ, ເປັນຝີ ເປັນຕົ້ນ ຫຼັກການຮັກສາ ດ້ວຍວິທີຂອງແພດຈີນຫຼັກການທີ່ສຳຄັນຄື: ການປ້ອງກັນການເກີດໂລກເບົາຫວານ ຜູ້ທີ່ມີຮູບຮ່າງອ້ວນ ຫຼື ນ້ຳໜັກເກີນ ຈັດຢູ່ກຸ່ມເສມຫະ ຜູ້ທີ່ມີຮູບຮ່າງສັນທັດ ຫຼື ຈ່ອຍໂຊຢູ່ໃນກຸ່ມອິນພ່ອງ. ກຸ່ມເສມຫະ ແມ່ນແນ້ນການສະຫຼາຍເສມຫະເປັນຫຼັກ ກຸ່ມຊີຕິດຂັດເສມຫະອຸດກັ້ນ ຕ້ອງປັບການໄຫຼວຽນຊີ ແລະ ລະລາຍເສມຫະ ກຸ່ມມ້າມພ່ອງ ເສມຫະຊື້ນ ຕ້ອງບຳລຸງມ້າມສະລາຍເສມຫະ ກຸ່ມທີ່ແປສະພາບເປັນຄວາມຮ້ອນຕ້ອງກຳຈັດຄວາມຮ້ອນ. ກຸ່ມອິນພ່ອງຊີ ຕິດຂັດ ຕ້ອງບຳລຸງອິນ...
เกือบทุกคนประสบความเจ็บปวดในลำคอหรือในบางช่วงเวลาของชีวิต ความเจ็บปวดอาจทำให้นอนไม่หลับหรือต้องนอนในระหว่างวันเพราะความเจ็บปวดนั้นรุนแรงเกินกว่าจะทนได้กล้ามเนื้อตึงกระดูกสันหลังเสื่อมตีบกระดูกสันหลังและไส้เลื่อนอาจเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง มีปัจจัยและการบาดเจ็บมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่อาการปวดหลัง
น้ำมันกัญชา
กัญชาอย่างที่เราๆทุกคนได้ยินชื่อเสียงเรียงนามในต่างประเทศอาจเปิดแบบให้ใช้ทั้งในสาธาระณะ แต่ยังมีอีกหลายๆประเทศที่อาจจะสกัดเอาน้ำมันกัญญชามาใช้งานได้บางกรณี เช่นทางการแพทย์ ช่วยรักษาผู้ป่วยบ้าง แต่วันนี้ Medishop24 เราจะขอหยิบเรื่องราวคุณประโยชน์ของกัญชามาเล่าให้ฟัง 1.ลดการทำงานของเซลล์ Microglial ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีแผ่นบีตา - อะไมลอยด์สะสมอยู่รอบ ๆ เซลล์ประสาทและแทนที่จะเป็นโปรตีนย่อยสลาย กลับกลายเป็นคราบแข็งที่ร่างกายขไม่สามารถกำจัดได้ ล้อมรอบเซลล์ประสาทนี้จะทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีความหมายเหมือนกันกับสมองเสื่อมเช่นสูญเสียความจำหรือสูญเสียการพูด การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปรากฏตัวของแผ่นบีตานี้ เปิดใช้งานเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า microglia และเข้าสู่โหมดการกำจัดมัน อย่างไรก็ตามคราบจุลินทรีย์นั้นแข็งแรงมากจนเซลล์ภูมิคุ้มกันไม่สามารถจะกำจัดมันออกได้  ทำให้ติดอยู่รอบ ๆ และทำให้เกิดการอักเสบในระยะยาว  การใช้ น้ำมันกัญชา สามารถช่วยลดการทำงานของเซลล์ Microglial ซึ่งจะสามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมองโดยการอักเสบ 2. ชะลอการเกิดอัลไซเมอร์ อัลไซเมอร์เป็นโรคที่สามารถขยายความรุนแรงของเซลล์สมองที่สูญเสียความทรงจำ    หมายความว่าโรคนี้จะแย่ลงและสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การสะสมของเบต้า - อะไมลอยด์สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษสำหรับเซลล์กระตุ้น รวมไปถึงการเผาผลาญกลูโคสที่ถูกปรับเปลี่ยนยังแสดงให้เห็นว่าเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวาน  และถ่ายโอนความผิดปกติไปยังเซลล์อีกด้วย น้ำมันกัญชา สามารถช่วยปกป้องสมองต่อสู้กับพิษเบต้า - อะไมลอยด์ คุณสมบัติป้องกันระบบประสาทเหล่านี้สามารถช่วยชะลอการลุกลามของโรค  และยังสามารถควบคุมการดูดซึมกลูโคสซึ่งจะช่วยให้สมองเติมพลังงานด้วยพลังงาน 3.ช่วยให้ความจำดีขึ้น การรับรู้และจดจำทางสังคมเป็นหนึ่งในความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องปกติของโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมคือการขาดการรับรู้ทางสังคม คนที่เป็นโรคนี้จะเกิดภาวะยากลำบากในการจดจำใบหน้าและชื่อของคนที่รู้จักมานานหลายปี ในฐานะที่เป็นญาติ สิ่งที่น่าสงสารที่สุดคือการเห็นพวกเขาลืมว่าคนที่รักเป็นใคร                             การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการรักษาแบบ CBD อาจช่วยให้การจดจำทางสังคมดีขึ้น ...
Power Stabilizer Pads รุ่นใหม่รองรับต้นขาและน่องของคุณพร้อมลดแรงกดบนหัวเข่า แผ่นรองเหล่านี้รองรับขาของคุณช่วยให้คุณสามารถพกพาวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ๆ ได้ง่ายกว่าที่คุณทำได้! แผ่นเสริมความมั่นคงเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายทำงานชายและหญิงที่หมอบอยู่ทุกวันส่งคนที่พกพาแพ็คเกจสำหรับการใช้ชีวิตหรือแม้แต่นักปีนเขาที่เดินขึ้นและลงภูเขาเพื่อออกกำลังกายและสนุก!
Mark Rolston เคยเป็น CCO ที่ Frog Design ตอนนี้เขาทำงานที่ปรึกษาใหม่ของเขา Argodesign และเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์ Wearables ของเรา บริษัท ของเขาสร้างชุดของแนวคิดตามคำสั่งง่าย ๆ ของเรา: ไม่มีนาฬิกา สิ่งที่ Argodesign นำเสนอในการตอบสนองคือ "การยั่วยุ" - แนวคิดการสวมใส่สี่อย่างที่ไม่เพียงแค่ติดตามการเต้นของหัวใจหรือใส่อีเมลของคุณบนข้อมือของคุณ แต่ให้สิ่งที่ Rolston เรียกว่า "มหาอำนาจ" เขาชี้ไปที่สมาร์ทโฟนสมัยใหม่เป็นหลักฐานของเขา มันทำให้เรามีโอกาสบินผ่านอวกาศ (ผ่านแผนที่หรือการประชุมทางวิดีโอ) เดินทางผ่านเวลา (ผ่านภาพถ่ายหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์) และเพิ่มความฉลาดของเรา (ผ่านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกหนทุกแห่ง) สำหรับเขาแล้วเครื่องแต่งตัวจะเป็น“ พลังที่แท้จริงของพลังเหล่านี้” พวกเขาจะให้ทุกอย่างจากการประสานงานมากขึ้นไปจนถึงการได้ยินที่ดี และนี่คือการแสวงหาพลังเหล่านี้ที่จะผลักดันการยอมรับของผู้ใช้
แพลตฟอร์มที่ใช้ blockchain สำหรับกระทรวงสาธารณสุข (DoH) อาจเป็นการดำเนินการครั้งแรกของ blockchain