7 ວິທີປ້ອງກັນ ກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດ

ໂລກຫົວໃຈຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຄົນເຮົາເປັນກັນຫຼາຍຂື້ນຄື: ໂລກເສັ້້ນເລືອດຫົວໃຈໂຄໂລນາຮີຕີບຕັນ ຫຼື ໂລກກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດ ເກີດຈາກເສັ້ນເລືອດແດງ ທີ່ໄປລ້ຽງກ້າມເນື້ອຫົວໃຈແຂງໂຕ ຫຼື ມີໄຂມັນໄປເກາະໃນເສັ້ນເລືອດ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດແດງຕີບແຄບລົງ, ປະລິມານເລືອດແດງຜ່ານໄດ້ນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດ ແລະ ຖ້າເສັ້ນເລືອດຕີບແຄບຫຼາຍຈົນອຸດຕັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕາຍໄດ້. ອາການເຈັບປວດຄໍ, ຄາງກະໄຕ ຫຼື ບ່າໄຫຼຊ້າຍ ມັກເປັນຕອນອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ເຮັດວຽກ ເປັນດົນໆ ເທື່ຶອລະ 2-3ນທີ, ອາການຈະດີຂື້ນຖ້າຫຍຸດພັກ ຫຼື ອົມຍາຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດ. ບາງຄົນຈະມີອາການຈຸກແໜ້ນກົກລີ້ນ ຄືອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ບາງຄົນຈະມີອາການໃຈສັ່ນ ຫອບເໝື່ອຍ. ຖ້າບໍ່ຢາກເປັນໂລກກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດ ເຮົາມາຊ່ວຍກັນປ້ອງກັນ ດັ່ງນີ້ :

  • ຫຼີກລ້ຽງອາຫານຫວານ, ອາຫານທີີ່ມີໄຂມັນ : ກະທິ, ໄຂ່ແດງ ເຮັດໃຫ້ມີການສະສົມໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ.

  • ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນໜ້ອຍ ເຊັ່ນ: ຜັກ, ປາ, ໝາກໄມ້ ແລະ ອາຫານທີ່ມີເປືອກຫຼາຍໆ ເຊັ່ນ: ສາລີ.
  • ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ຢ່າງນ້ອຍອາທິດລະ 3 ເທື່ອ/20 ນາທີ ແລ້ວຄ່ອຍໆເພີ່ມເວລາ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການອອກກຳລັງກາຍ.
  • ຫຼີກລ້ຽງການສູບຢາ ເພາະໃນຢາສູບມີສານນິໂຄຕິນ ແລະ ສານອື່ນໆ ທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ເສັ້ນເລືອດ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫົດຕົວຫຼຸດປະລິມານເລືອດລົງທີ່ຈະໄປລ້ຽງກ້າມເນື້ອຫົວໃຈ.
  • ນອນພັກຜ່ອນໃຫ່ພຽງພໍ, ບໍ່ຄຽດ ຄວນຫາຟັງເພງເພື່ອຜ່ອນຄາຍ.
  • ຄວບຄຸມນ້ຳໜັກບໍ່ໃຫ້ອ້ວນ ໂດຍໃຊ້ວິທີອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ກິນອາຫານໃຫ້ຖູກຕ້ອງເຊັ່ນ: ງົດຂອງຫວານ, ໝາກໄມ້ທີ່ຫວານຫຼາຍ ເພາະຫົວໃຈຂອງຄົນຕຸ້ຍຈະເຮັດວຽກໜັກກວ່າຄົນປົກກະຕິ.

  • ກວດສຸຂະພາບຢ່າງນ້ອຍ ປີລະ 1 ເທື່ອ, ແຕ່ຖ້າມີອາການເເໜ້ນໜ້າເອິກ ເປັນໆ ເຊົາໆ ຄວນໄປປຶກສາເເພດ.

ໂລກກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດ ບໍ່ສາມາດຮັກສາໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ແຕ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້, ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນໂລກນີ້ ຄວນໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳ ສະເໝີ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີໄຂມັນ, ເນັ້ນກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ພຽງພໍ ເທົ່ນນີ້ກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນສຸຂະພາບໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກໂລກນີ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.