ກິນ… ເພື່ອປ້ອງກັນ ເບົາຫວານ

  ການເລືອກກິນອາຫານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນເບົາຫວານແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນເບົາຫວານ ຄຸມເບົາຫວານໄດ້ນຳອີກ

ການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5ໝວດ ຢ່າງປ່ອຍໃຫ້ຕຸ້ຍ
       ການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບທຸກໝວດ ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຽງພໍ, ທີ່ສຳຄັນຄື ຕ້ອງຄຸມເລື່ອງນ້ຳໜັກ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຕຸ້ຍ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນເບົາຫວານ ປະເພດທີ່2 ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ຕຸ້ຍຫຼາຍເກີນໄປ ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກຫົວໃຈ, ເສັ້ນເລືອດຕີບ, ຕາບອດຈາກເບົາຫວານຂື້ນຕາ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ເປັນໂລກປະສາດເຊື່ອມ. ການລົດນ້ຳໜັກທີ່ດີ ຕ້ອງຄ່ອຍໆລົດ ໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີຈະປອດໄພກວ່າການລົດແບບເລັ່ງດ່ວນ.

ການກິນເຂົ້າ ສະລັບ ແປ້ງ
       ເຖິງວ່າອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ອາຫານປະເພດເສັ້ນ, ຂະໜົມປັງ, ພືດ ແລະ ຖົ່ວແຫ້ງຕ່າງໆ. ຈະປ່ຽນເປັນນ້ຳຕານ ກຼູໂຄສ ໄດ້ກໍ່ຕາມ ອາຫານກຸ່ມນີ້ເປັນແຫຼ່ງ ພະລັງງານສຳຄັນທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບ ເພື່ອໃຫ້ມີແຮງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ. ຜູ້ເປັນເບົາຫວານບໍ່ຄວນງົດອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ແຕ່ຄວນກິນໃນປະລິມານມທີ່ເໝາະສົມ ຄວນເລືອກບໍລິໂພກ ເມັດພືດບໍ່ຄັດສີ ທີ່ປະກອບດ້ວຍໃຍອາຫານ ວິຕາມິນອີ ແລະ ແມກນີຊຽມສູງ ເຊີ່ງມີຜົນຕໍ່ການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານ ແລະ ອິນຊູລິນໃນເລືອດ. ນອກຈາກນັ້ນ ໃຍອາຫານຊະນິດລະລາຍນ້ຳໄດ້ ໃນທັນຍາພືດບໍ່ຂັດສີບາງຊະນິດຊຶ່ງມີຫຼາຍໃນເຂົ້າໂອ໊ດ ແລະ ເຂົ້າບາເລ ຈະຊ່ວຍການຍ່ອຍອາຫານຊ້າລົງ ແລະ ການດູດຊຶມນ້ຳຕານກຼູໂຄດໃນເລືອດ.

ການກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
       ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເປັນແຫຼ່ງຂອງວິດຕາມິນ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ໃຍອາຫານທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນເບົາຫວານ, ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ປ້ອງກັນໂລກຫຼອດເລືອດ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດ. ການຈະໄດ້ປະໂຫຍດໃນການປ້ອງກັນໂລກ ຈະຕ້ອງກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທຸກມື້ ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ ປະມານ 400 ກຼາມ ຕາມທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກແນະນຳ, ຄວນຫຼີກລ້ຽງ ໝາກໄມ້ດອງ, ໝາກໄມ້ກວນ, ໝາກໄມ້ກະປ໋ອງ ນອກຈາກຈະມີນ້ຳຕານສູງແລ້ວ ຍັງມີເກືອນຳອີກ

ການກິນປາ ແລະ ເມັດຖົ່ວແຫ້ງເປັນປະຈຳ
       ການກິນປາ ແລະ ການເສີມນ້ຳມັນປາ ອາດຊ່ວຍບັນຫາໂລກແຊກຊ້ອນຈາກເບົາຫວານໄດ້, ນ້ຳມັນປາ ຫຼື ກົດໂອເມກ້າ3 ໃນປາ ຍັງຊ່ວຍຄວາມຄຸມການຕີບຕັນ ຂອງຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຈາກການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ. ຄວນກິນປາຢ່າງໜ້ອຍ ອາທິດລະ 3 ເທື່ອ ເລືອກກິນເນື້ອສັດບໍ່ຕິດໜັງ ແລະ ມັນ, ຫຼີກລ້ຽງເນື້ອສັດໄຂມັນສູງ. ຄວນກິນເນື້ອສັດ ຢ່າງໜ້ອຍ ມື້ລະ 6-12ບ່ວງ. ນອກຈາກໂປຼຕີນຈາກພືດ ເຊັ່ນ: ເມັດຖົ່ວແຫ້ງ ຍັງເປັນແຫຼ່ງຂອງໃຍອາຫານ ໃນຖົ່ວເປືອກແຂງຈະມີໄຂມັນ ແລະ ພະລັງງານສູງ, ວິທີກິນຖົ່ວໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ແລະ ໄດ້ໄຂມັນບໍ່ຫລາຍເກີນໄປ ໃຫ້ກິນຖົ່ວແທນເນື້ອສັດ ຫຼື ກິນຖົ່ວ 1 ໂອ້ງມື.

35715113 – food high in protein isolated on white

ດື່ມນົມໃຫ້ເໝາະສົມຕາມໄວ
      ນົມເປັນແຫຼ່ງຂອງໂປຼຕີນ ແລະ ແຮ່ທາດສຳຄັນ ຄືແຄລຊຽມ ແລະ ຟົດສຟໍຣັດ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວແຂງແຮງ, ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນົມໄຂມັນເຕັມ ຈະມີໄຂມັນອິ່ມຕົວ ແລະ ຄໍເລດເຕີລໍສູງ ຄວນເລືອກດື່ມນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນົມພ່ອງໄຂມັນ ຫຼື ຂາດໄຂມັນ ມື້ລະ 1-2 ແກ້ວ ຜູ້ເປັນເບົາຫວານຄວນຫຼີກລ້ຽງນົມສົ້ມ ຫຼື ນົມທີ່ເຕີມນ້ຳຕານທຸກຊະນິດ.

ຫຼີກລ້ຽງອາຫານລົດຈັດ ແລະ ເຄັມ
        ນ້ຳຕານຊາຍ ເປັນຄາໂບໄຮເດດ ທີ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງຊູໂຄຼ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປແລ້ວຈະຖືກຍ່ອຍເປັນກຼູໂຄດ ແລະ ຟຼຸກໂຕສ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງຂື້ນ, ຜູ້ເປັນເບົາຫວານຈຶ່ງຄວນຫຼີກລ້ຽງການກິນຂະໜົມຫວານ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມນ້ຳຕານ ແລະ ໄຂມັນໃນເລືອດໄດ້, ຄວນຫຼີກລ້ຽງອາຫານເຄັມ ເພາະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້ ເຊັ່ນ: ອາຫານປະເພດຂອງດອງ, ຜັກດອງ, ກະປິ, ປາເຄັມ, ປາແຫ້ງ ແລະ ອາຫານແປຮູບ ຕ່າງໆ

ງົດ ຫຼື ລົດເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍ
        ການດື່ມແອລກໍຮໍຫຼາຍເກີນໄປ ຈະສົ່ງຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕັບ, ເພີ່ມຄວາມດັນເລືອດ ທຳລາຍສະໝອງ ແລະ ນຳໄປສູ່ໂລກມະເຮັງຊະນິດຕ່າງໆ ຜູ້ເປັນເບົາຫວານຖ້າຕ້ອງການດື່ມ ຄວນປຶກສາເເພດກ່ອນ.

44252588 – woman wants to quit drinking and smoking